Origo 2 Better / Smarter / Safer / Greener / Faster

MÖT ORIGO 2

Idag förväntas en städvagn klara av så mycket mer än att bara bära städmaterial. Origo 2 är designad för att möta framtiden - med nya innovativa funktioner och digital integration.

Handling and usage

Opening, closing and locking

Positioning of buckets and boxes 

Tablets, cleaning plans

Surrounds and extensions

Surrounds and extensions

Satellite transporting