Hygiene_Keyvisual_1920x550px.jpg

Hvorfor infektionsforebyggelse ikke kun er relevant for sundhedsvæsenet.

Upprätthåll hygienstandard med Vileda Professional

Vi måste ta till oss budskapet att smittförebyggande är allas angelägenhet. Det ligger inte bara i vårdpersonalens intresse att ha en ren och desinficerad miljö. Vi måste alla dra vårt strå till stacken, och vi inom rengöringsbranschen har en avgörande roll när det kommer till att hålla människor skyddade.

Infektionsförebyggande innebär att titta på alla skeden som syftar till att bryta infektionskedjan. Det är viktigt med hygieniska processer som skyddar var och en som kommer in i en byggnad, eftersom bakterier inte flyttar på sig av sig själva.
Att arbeta hygieniskt på alla plan har under de senaste åren ökat. Oavsett är det hög tid att fräscha upp kunskapen om hygienstandard, riktlinjer och se över din utrustning för att minska smittöverföring till dina lokaler.

Bakterier och virus kan inte spridas av sig själva. De är beroende av:

iQonnect_Quality-PRO_305x400.jpg

Bakterier och virus kan inte spridas av sig själva. De är beroende av:

  • Att människor rör vid samma yta (indirekt spridning)
  • Att människor kommer i kontakt med varandra eller med djur (direkt spridning)
  • Hosta eller nysningar (luftburen spridning)
  • Mat (spridning via livsmedel)

Vi inom rengöringsbranschen har en avgörande roll när det kommer till att hålla människor skyddade.

5 tips som kan bryta infektionskedjan

iQonnect_Quality-PRO_305x400.jpg

5 tips som kan bryta infektionskedjan

  • Kontrollera att rutiner och städscheman är uppdaterade och följer myndigheternas riktlinjer. 
  • Identifiera och informera all personal om ytor som många kommer i kontakt med och smittorisker. Inför tätare städintervaller. Säkerställ att all personal följer städinstruktionerna och städschemat. Ge ytterligare instruktioner och utbildning vid behov.
  • Kontrollera de aktuella städredskapen före användning. Är de rena, i gott skick och lämpliga för de avsedda uppgifterna? Rengör och desinficera alla städredskap efter användningen så att de är redo för nästa städomgång.
  • Var noga med handhygienen. Ge vid behov tydliga instruktioner om hur man tvättar eller desinficerar händerna på rätt sätt.
  • Kontrollera personlig skyddsutrustning som munskydd, handskar och skyddsglasögon. Ge instruktioner om när och hur de ska användas.

Genom att implementera de här åtgärderna kan smittoriskerna minskas avsevärt.